Porukalla! -hankkeen kautta voit hakea apua tai tulla mukaan auttamaan

Porukalla! -hankkeessa tarjotaan apua ja tukea asukkailla koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Porukalla! -hankkeessa tarjotaan apua ja tukea asukkailla koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa. Hankkeessa tarjotaan apua ruoan jakelussa, lapsiperheiden tukemisessa, kriisipalveluiden tuottamisessa sekä asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa toimijoilta omien perustoimintojen laajentamista ja /tai muuttamista etä- ja digitaaliseksi palveluiksi. Hanke tarjoaa myös matalan kynnyksen mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena toiminnan toteuttamiseen.

Hanke toteutetaan kuudella Etelä-Savon paikkakunnalla mukaan lukien Mikkelin, Juvan, Mäntyharjun, Pertunmaan,  Hirvensalmen ja Kangasniemen. Kuten Porukalla! -hankkeen nimestäkin huomaan, hanketta on suunniteltu laajana verkostona kuntien, seurakuntien, kolmannen sektorin toimijoiden, osallisuushankkeiden ja vapaaehtoisten kanssa. Asukkaat tavoitetaan laajan verkoston avulla ja palvelut ovat kaikkien saatavilla.

Lokakuun loppuun asti kestävässä hankkeessa on avun tarjoamisen lisäksi tarkoitus lisätä verkostossa toimijoiden välistä yhteistyötä ja ottaa käyttöön kriisitilanteeseen sopivat verkostomaiset toimintamuodot, joita voidaan jatkaa sopivassa mittakaavassa poikkeusolojen jälkeen. Vahvistetaan ja lisätään perhe- ja nuorisotyön muotoja kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan kautta. Huomioidaan toiminnassa mielenterveys-, päihde- ja kriisityö, liikunta ja kulttuuri. Luodaan ansaintamahdollisuuksia luoville aloille ostopalveluin yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemiseksi.  

Lisää hankkeesta: www.meijanmikkeli.fi/porukalla

Porukalla! yhteystiedot

Projektipäällikkö Petra Turunen

Puh. 044 770 3427

Sähköposti: mikkeli@hopeyhdistys.fi

Projektityöntekijä Johanna Järvinen

Puhelin 040 4865655

Sähköposti: johanna.jarvinen@viadia.fi


Lue lisää