• Kaikkien kaupunkilaisten yhteinen juttu

Meijän Mikkeli on kansalaislähtöinen osallisuushanke

Meijän Mikkeli -hankkeessa toiminta halutaan viedä lähelle ihmisiä ja asukkaat otetaan mukaan ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimintaa ja täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluja. Hankkeessa tarjotaan monipuoliset rahoitusmallit asukkaiden aktiivisuuden, yhteistyön ja uusien kokeilujen toteuttamiseen. Ole yhteydessä, jos sinulla on ideoita ja ajatuksia mielekkäästä tekemisestä Mikkelin alueella!

Hannu Korhonen
projektipäällikkö
hannu.korhonen@mikkeli.fi
040 129 4917


Meijän Mikkeli -hankkeen tiedot

Meijän Mikkeli -hankkeessa haetaan ratkaisuja heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tarvitaan yhteistä tekemistä yli hallintorajojen, uusia kumppanuuksia ja toimintamalleja sekä resurssien yhdistämistä palvelujen ja matalan kynnyksen mahdollisuuksien parantamiseksi. Tarvitaan verkostomaista työotetta haasteellisen kohderyhmän tavoittamiseen ja osaamista heidän kanssa toimimiseen.

Hankkeessa tarjotaan monipuoliset rahoitusmallit asukkaiden aktiivisuuden, yhteistyön ja uusien kokeilujen toteuttamiseen. Toiminta halutaan viedä lähelle ihmisiä. Asukkaat otetaan mukaan ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimintaa ja täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluja. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kaupungin asukkaat, ja erityisesti Mikkelin kantakaupungin alueella asuvat syrjäytymisvaarassa ja heikoimmassa asemassa olevat asukkaat.

Meijän Mikkeli on sateenvarjo-hanke, josta rahoitetaan tuensiirtohankkeita tai tapahtumahankkeita. Tuensiirtohankkeiden omarahoitusosuus on yhdeksän prosenttia.

Rahoitettavien tuensiirtohankkeiden sisällölliset tavoitteet:

  1. Tavoitteena on asukkaiden yhdenvertaisuuden, haastavimmassa asemassa olevien nuorten ja työikäisten osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta.
  2. Haetaan yhteisöllisyyttä vahvistavia kokeiluja, joilla aktivoidaan asukkaita, ehkäistään syrjäytymiskehitystä sekä edistetään työikäisten työ- ja toimintakykyä, koulutusmahdollisuuksia ja työllisyyttä.
  3. Haetaan lisää uusia kehittämiskumppanuuksia julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välille.
  4. Vetäjätahoilta odotetaan riittäviä resursseja, osaamista ja omarahoitusosuutta.
  5. Hanketyöntekijältä edellytetään kohderyhmän tuntemusta ja taitoa toimia kohderyhmän kanssa.
  6. Toimenpiteissä tavoiteltavan kohdejoukon tulee olla riittävän kokoinen.
  7. Käynnistetään verkostomaisia hankkeita, joissa edistetään kokeilukulttuuria ja verkostomaista työtapaa.
  8. Toiminnan tulee olla avointa kaikille ja lähellä asukkaita.
  9. Tukea ei myönnetä suunnitteluun tai selvittelyyn.


Meijän Mikkeli -hanke saa Euroopan sosiaalirahasta rahoitusta 1 000 000 €, kaupungin rahoitusosuus on 187 500 € ja yksityinen rahoitus on 62 500 €.


Heräsikö kysymyksiä?
Lisätietoja hankkeesta:

Hannu Korhonen
projektipäällikkö
hannu.korhonen@mikkeli.fi
040 129 4917

Matti Paksu
projektiasiantuntija, hallinto 
matti.paksu@mikkeli.fi
040 129 4323

Hanna Knaappila
projektiasiantuntija, viestintä 
hanna.knaappila@mikkeli.fi
040 129 4242

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut
Tilaajayksikkö: Mikkelin kaupunki, sivistystoimi
Verkkolaskuosoite: 0037016511632
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029
Pankki lähettävänä operaattorina, välittäjätunnus OKOYFIHH
Viite: Meijän Mikkeli -hanke

Paperilaskut

Mikkelin kaupunki, sivistystoimi
0037016511632
PL 299
02066 DOCUSCAN
Viite: Meijän Mikkeli -hanke