Päivit Kotikumilla Laajalammella

Meijän Mikkeli –hankkeen kuudes ja viimeinen tuensiirtohanke Kotikulmilla käynnistyi huhtikuussa. Mikkelin Toimintakeskuksen hallinnoimassa hankkeessa ideana on käynnistää Mikkelin Kattilansillan Laajalammen alueella vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa yhdessä tekemistä ja toimintaa, jota suunnitellaan yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

Hankkeessa työskentelevät Päivi Iivari ja Päivi Skinnari Toimintakeskukselta.

- Kotikulmilla on asukastoiminnan kehittämishanke, tarkoitus olisi lisätä asuinviihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä, kertoo Päivi Skinnari.

- Asukkaista itsestään lähtee itse toimet mitä he haluavat, että lähdetään tekemään.

Ratkaistavat haasteet voivat liittyä ihmisten arjen sujuvuuteen, elämänhallintaan, harrastusten, yhteisöjen ja työelämän ulkopuolelle jäämiseen, kuluttamiseen, asuinalueen viihtyvyyteen tai omaan ja ympäristön hyvinvointiin. Hankkeen aikana kokeillaan erilaisia toimintamenetelmiä, kuten osallistuvaa budjetointi.

- Toiminnassa tuodaan esille myös kiertotaloutta ja kierrätystä koko ajan, jatkaa Skinnari.

Hanke kokoaa alueen toimijoita yhteen. Hankeen ensimmäisiä yhteistyötahoja ovat Mikalo, Mikkelin työttömät ja Punapirtti.

- Kesän aikana kartoitetaan mitä toimintoja alueella on jo valmiiksi ja haluavatko he meitä mukaan, kertoo Päivi Iivari

Molemmilla Päivillä on hyvät odotukset ensi vuoden lokakuun loppuun asti kestävälle hankkeelle.

- On hirveän kivaa ja mielenkiintoista lähteä tekemään ihmisten kanssa yhdessä asioita jotka lähtevät heistä itsestään ja heidän elinpiirissään, miettii Skinnari

Iivari toteaa, että Kotikulmilla –hankkeesta tulee varmasti laajasti toimiva hanke. Meijän Mikkeli –hankkeen myötä yhteistyörinkiä on valmiina.

- Odotan paljon käytännön toimintaa ja ihmisten kanssa työskentelyä, keskustelua ja kuuntelua, Iivari lisää.

Toiminnan tavoitteena on, että Kattilansillan ja Laajalammen syntyisi asukasdemokratia,

- Porukka joka haluaisi ottaa kiinni asuinalueesta ja toiminta pysyisi siellä jatkossakin, toteaa Skinnari.

- Vuoden kiertoon voisi syntyä perineitä, jotka voisivat toimia koko Laajalammen alueella vuosittain, lisää Iivari.

Lisätiedot toiminnasta:

Kati Heikkinen, kati.heikkinen@toimintakeskus.fi, 

Hanna Elo, hanna.elo@toimintakeskus.fi

Päivi Skinnari, paivi.skinnari@toimintakeskus.fi, 050-3408892

Laajatupa: https://www.facebook.com/groups/537710797028520