TARJOUSPYYNTÖ

Lapsiperheiden voimavarojen ja osallisuuden lisääminen poikkeusolosuhteissa                   

1. Hankintayksikön perustiedot

Hankintayksikkö

Mikkelin kaupunki / Porukalla! -hanke

0165116-3                                                        

Hannu Korhonen

Vilhonkatu 3D

50100 Mikkeli Suomi

puh. +358 40 1294917

hannu.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

2.Hankinnan perustiedot

Hankinnan nimi

Lapsiperheiden voimavarojen ja osallisuuden lisääminen poikkeusolosuhteissa 19.-25.10.2020

  • soveltuvien palveluiden, elämysten ja toimintojen tuottaminen lapsiperheille 

Hankinnan kuvaus

Koronasta johtuva poikkeustilanne on aiheuttanut lapsiperheille taloudellisia, henkisiä ja sosiaalisia vaikeuksia.  On syntynyt tarve tuottaa matalalla kynnyksellä palveluja ja toimintoja, jotka vahvistavat lapsiperheiden voimavaroja ja osallisuutta.

Lapsiperheet ovat joutuneet poikkeusoloissa sopeuttamaan arkeaan, missä liikkumis- ja kokoontumisvapauden rajoittamisen myötä on kasvanut yksinäisyyden, perheiden sisäisten jännitteiden ja turvattomuuden kokemukset.

Pyydämme tarjousta lyhytkestoisista toiminnoista tai kertaluontoisista elämyksistä ratkaisuksi lapsiperheiden voimavarojen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä turvallisuuden tunteen lisäämiseksi Essoten alueella (pois lukien Puumala ja Pieksämäki).

Tarjouksen tulee sisältää

  1. toteutussuunnitelma: prosessin toteutus ja käytettävät menetelmät
  2. erittely arvioiduista kuluista
  3. kuvaus työhön nimettyjen asiantuntijoiden kokemuksesta vastaavista tehtävistä.

Toteuttajaksi valitaan toimija, jonka tarjoama kokonaisuus saa hinta/laatuvertailussa parhaat kokonaispisteet.

Tarjous tulee lähettää tässä tarjouspyynnössä esitettyyn määräaikaan mennessä (keskiviikkona 30.9.2020 klo 23.00 mennessä) osoitteella hannu.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

Lisätietoja pyydetään kysymään kirjallisesti tämän tarjouspyynnön yhteyshenkilöltä. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin lähetetään kaikille tarjouspyynnön saaneille yhteisesti.


Hankintalaji

Palvelut

Hankintamenettely

Rajoitettu menettely

Osatarjoukset hyväksytään

Ei

3.Tarjouksen valintaperuste

Tarjousten valintaperuste on paras hinta-laatusuhde. Vertailussa käytämme 100 pistettä. Painoarvot ovat seuraavat:

  1. TYÖKOKONAISUUDEN KOKONAISHINTA: maksimi 50 pistettä

Halvin kokonaishinta saa 20 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: halvin hinta /

vertailtava hinta x 20.Kokonaishinta ei kuitenkaan voi ylittää hankebudjettia 6 000 eur (sis. alv)

  1. ASIANTUNTIJAN OSAAMINEN JA KOKEMUS: maksimi 50 pistettä

Laatua vertaillaan seuraavien osatekijöiden perusteella:

Tarjoajan tähän hankkeeseen osoittaman/osoittamien asiantuntijan/asiantuntijoiden osaaminen. Maksimi 100 pistettä.
30 pistettä = tuntee osallistavia työmenetelmiä, (ml. työmenetelmien innovatiivisuus)

30  pistettä = on toteuttanut osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa

20 pistettä = omaa taustaa ohjaus-/koulutustyöstä

20 pistettä = tuntee ja osaa kohdata kohderyhmän

4.Tarjousliitteet

Pyydettävät liitteet

Liitä tarjoukseen hinta-erittely (Pakollinen)

Liitä tarjoukseen toteutussuunnitelma: prosessin toteutus ja käytettävät menetelmät  (Pakollinen)

Liitä tarjoukseen kopio MYEL/YEL-eläkevakuutuksesta (Suositellaan, mikäli tarjoajan yritysmuoto on toiminimi/yksityinen elinkeinonharjoittaja/kevytyrittäjä)

5. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset

Tarjoaja sitoutuu täyttämään Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet

Jättämällä tarjouksen tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön vaatimuksiin ja siihen, että hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut).

6.Muut ehdot

Jos tarjoajan yritysmuoto on toiminimi/yksityinen elinkeinonharjoittaja/kevytyrittäjä eikä YEL-vakuutusta ole voimassa, tarjouksen vertailuhintaa laskettaessa tarjouksen sisältämän työn hintaan (alv 0%)  joudutaan lisäämään julkisen alan toimeksiantajalle pakollisesta JuEL-eläkevakuutuksesta aiheutuvat, maksuhetkellä voimassaolevat työnantajakulut (noin 18%). Lisäksi tarjoushinnasta pidätetään maksuvaiheessa voimassa oleva työntekijän eläkevakuutusmaksu (noin 6-7%).

Jos tarjoaja ei ole ennakkoperintärekisterissä, tehdään työn osuudesta maksuvaiheessa lisäksi ennakonpidätys.

7.Liitteet ja linkit

Hankinnassa noudatettavat yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 Palvelut) löytyvät osoitteesta https://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e

Hakemuslomake

Katso tästä tarjouspyynnön hakemuslomakkeen pohja

Hakemuslomake