Porukalla -hankkeen kilpailutukset

Porukalla! -hankke on aloittanut toimintansa 20.4.2020. Hankkeessa haetaan verkostona käytännön ratkaisuja asukkaiden poikkeusolojen tarpeisiin.

Hankkeessa tarjotaan verkostona apua ja tukea korona-epidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin. Tarjotaan auttamisen mahdollisuuksia ja kehitetään vapaaehtoistoimintaa tarjoten mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen. Hankkeessa kehitetään osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä edistävää etä- ja digitaalisia palveluita, sekä vahvistetaan ja lisätään perhe- ja nuorisotyötä.

Hankkeen palvelut asukkaille tuotetaan ostopalveluina ja tätä varten on avattu kilpailutus 20.4.2020. Tarjouspyynnöt pyydetään jättämään viimeistään 30.4.2020 mennessä täytettynä alla olevan kilpailutuslomakkeen mukaan. Kilpailutuksen tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia luoville aloille asukkaiden yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemiseksi. Pyydämme tarjousta Essoten alueella (pois lukien Puumala ja Pieksämäki).

Lue alta kilpailutuksen osa-alueet ja kriteerit. Otsikko on linkki, jonka kautta pääset tutustumaan tarjouspyyntöön tarkemmin. Tarjoukset tulee lähettää viimeistään torstaina 30.4.2020 osoitteella hannu.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

Hävikkiruoka

Poikkeustilanne on luonut uuden kohderyhmän, joilla on tarve ruoka-avulle. Poikkeustilanteessa ei voida toteuttaa aikaisemman käytännön mukaista ruokajakoa, jossa asukkaat käyvät hakemassa ruokaa ruoka-apupisteeltä. Ruokajako on vietävä ihmisten luokse, niin ettei pääse syntymään kokoontumisia.

Lapsiperheiden tukeminen poikkeusoloissa

Poikkeustilateessa lapsiperheissä vanhempien taloudellista tilannetta ovat heikentäneet lomautukset ja työttömyys. Monilla lapsiperheillä kouluruoka on ollut tärkeä osa lasten ravinnonsaantia ja sen poistuminen näkyy perheiden tarpeena mm. ruokajakoon. Poikkeustilanteessa on noussut esiin tarve lasten koulunkäynnin ja vapaa-ajan toiminnan tukemiseen sekä kriisiapuun. Poikkeusolojen liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset pakottavat viemään avun suoraan asiakkaiden luokse.

Kriisiauttaminen poikkeusolosuhteissa

Tarkoituksena on saada alueen asukkaille matalalla kynnyksellä helppokäyttöisiä ja riittävän tietosuojan sisältäviä työkaluja kriisiauttamisen tuottamiseen. Kriisityötä ja muuta henkistä tukea tarjoavat järjestöt ovat nopeasti joutuneet sopeuttamaan toimintatapojaan asiakkaille tuotettavan avun perille viemiseksi. Asiakastyön siirryttyä verkkovälitteiseksi ja puhelimella toteutettavaksi, tarvitaan nopealla aikataululla osaamista, joka tuottaa tekniset valmiudet niiden toteuttamiseen ja pystyvät antamaan koulutuksen käyttöönotosta ja tuen käytön aikana.

Asukkaiden osallisuuden lisääminen poikkeusolosuhteissa

Tarkoituksena tuottaa asukkaille matalalla kynnyksellä palveluja ja toimintoja, jotka vahvistavat asukkaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Asukkaat ovat nopeasti joutuneet poikkeusoloissa sopeuttamaan arkeaan. Liikkumis- ja kokoontumisvapauden rajoittamisen myötä yksinäisyys, perheiden sisäiset jännitteet ja turvattomuuden kokemukset ovat nousseet pintaan. 


Lisätiedot
Lisätietoja pyydetään kysymään kirjallisesti: hannu.korhonen@sivistys.mikkeli.fi tai mira.pesonen@sivistys.mikkeli.fi. Vastaukset mahdollisiin lisätietokyselyihin kerrotaan myös tällä nettisivustolla.

Tarjoushakemuksen pohja

Tulosta ja täytä tästä tarjoushakemuksen pohja. Hakemukset lähetään hannu.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

Tarjoushakemuksen pohja