Striimausta ja dronea

Meijän Mikkeli hankkeen kautta on tarkoituksena kehittää urheiluseurojen tapahtumatuotantoa ja näkyvyyden lisäämistä laitehankintojen kautta. Tapahtumien kuvauksiin ja striimaamiseen liittyvää välineistöä on hankittu seurojen ja yhdistysten yhteisen käyttöön. Hankkeen kautta on mahdollisuus kouluttautua laitteiden käyttöön ja lähetysten striimaamiseen sekä tuottamiseen.

Kuvauskalustoksi on tarkoitus hankkia erittäin hyvälaatuinen kuvauskamera, jalusta, mikrofoni, striimauslaitteisto sekä drone, joilla pystytään tuottamaan tapahtumien sisältöä laadukkaasti. 

Lisäksi laitteistojen käytön koulutuksiin panostetaan, jotta käyttö olisi helppoa ja siihen olisi mahdollisuus saada uusia henkilöitä nykyisten seurahenkilöiden ulkopuolelta, tavoitteena ei ole lisätä nykyisten seurahenkilöiden työtaakkaa.

Tavoitteena on saada seuroihin uusia toimintatapoja joilla uudet jäsenet voivat olla osana yhteisöä.

Hankekauden ajan, eli vuoden 2020 loppuun, laitteistot ovat lainattavissa veloituksetta, toimintaan ja sen pelisääntöihin sitoutuneiden tahojen kanssa. Välineitä voi lainata koulutuksen jälkeen. Koulutuksen myötä välineitä on mahdollista lainata myös hankekauden loppumisen jälkeen yhdistyksen käyttöön.

Lisätiedot koulutuksista ja laitteiston varauksista: hanna.knaappila@sivistys.mikkeli.fi, 040 1294242

Varauskalenteri: