Voimaa vanhuuteen -verkosto

Mikkeli on mukana Ikäinsitituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) yhdenvertaisia liikkumismahdollisuuksia, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa.

Mikkelissä koulutetaan vertaisohjaajia Vertaisveturi -koulutuksessa, jossa pääpaino on ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelun ohjauksessa. Koulutuksen jälkeen vertaisohjaajilla on mahdollisuus päästä ohjaamaan ikäihmisille liikuntaa mm. erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa, jokainen oman kiinnostuksensa mukaan.

Mukana Mikkelin Voimaa vanhuuteen ohjelman toteutuksessa:


  • ESTERY


  • Mikkelin liikuntapalvelut


  • Mikkelin Kansalaisopisto


  • Mikkelin Kamppailuinstituutti


  • Mikkelin seudun muisti


  • Mikkelin seudun sotaveteraanit


  • Mikkelin sydänyhdistys


  • Mikkelin Latu


  • Vesote-hanke


  • Essote